Zilveren Kruis, WeYond en Reable Nederland

Met elkaar hebben zij een programma rondom reablement ontwikkeld. Met dit programma versnelt Zilveren Kruis de ontwikkeling en implementatie van reablement in haar 11 zorgkantoorregio’s.  

De 2e bijeenkomst van het programma stond in het teken van mantelzorg. De noodklok wordt nogal eens geluid als het daarover gaat. Door bezuinigingen ‘moeten’ meer mensen de zorg voor een naaste op zich nemen. Velen van hen zouden ernstig overbelast zijn. En met een groeiend aantal ouderen wordt de behoefte aan mantelzorg alleen maar meer.  

Hoe anders is het beeld dat Bernice Franssen en Joris Behr, deelnemers van de Nationale DenkTank 2023 schetsen. In de video vertellen deze 2 jonge onderzoekers over de reacties van de deelnemers. 

‘Er is geen dreigend tekort aan mantelzorgers’, klinkt het optimistisch in het position paper dat samen met onze collega Rudi Westendorp is gepubliceerd. Het paper is in september 2023 besproken tijdens een rondetafelgesprek over mantelzorg in de Tweede Kamer.

Lees meer over de samenwerking