Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

In juli 2022 is door het ministerie van VWS het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen gestart. Het WOZO-programma bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten gericht op het anders organiseren van de ouderenzorg. Met het WOZO-programma wordt erop ingezet dat ondersteuning en zorg zich aanpassen aan de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

De WOZO belooft extra aandacht voor ouderen in kwetsbare situaties. Om aandacht voor deze groep vanuit de WOZO te ondersteunen, heeft Pharos een verkenning uitgevoerd naar de barrières, wensen en behoeftes rondom zorg en wonen bij het ouder worden onder mensen met een praktische opleiding, en/of die moeite hebben met lezen en schrijven, en/of een migratieachtergrond hebben.

De gangbare aanname van de overheid dat de meeste ouderen zo lang mogelijk thuis wil blijven werd bevestigd in deze verkenning. Bijna alle deelnemers gaven aan dat ze, zolang het lukt, graag in de woning willen blijven waar ze nu wonen. Dit heeft te maken met de omgeving, het sociale netwerk in de buurt en de emotionele band die de deelnemers hebben bij hun woning.