Samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, Weyond en NVTZ organiseerden wij een sessie die in teken stond van de helpende of remmende rol van bestuur en toezicht bij reablement. Deze sessie is onderdeel in het programma reablement. De inzichten zijn te lezen in een kennisdocument. Alvast een tipje van de sluier:

Zorgorganisaties zijn steeds vaker onderdeel van een dorp of wijk met een diversiteit aan inwoners, gemeenschappen, ondernemingen en organisaties.
Zie dit als een ecosysteem waar alle actoren invloed uitoefenen.
Zorgorganisaties oefenen invloed uit in de wijze waarop zij hun dienstverlening inrichten:
· Blijft iemand met een zorgvraag in de gemeenschap wonen?
· Wordt de zorg geboden door het eigen netwerk, de gemeenschap of door zorgprofessionals?
· En hoe goed kennen de zorgprofessionals de wijk/buurt en de mogelijkheden daarbinnen?

Met deze invloed zijn ze ofwel stimulerend ofwel remmend in het realiseren van zelfredzaamheid en/of samenredzaamheid van de mensen in de gemeenschap.

Reablement als gedachtegoed geeft richting aan de rol die zorgorganisaties pakken in dit ecosysteem. Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Je neemt niet over wat ze zelf kunnen, leert hun aan wat ze niet meer kunnen en zoekt een oplossing voor dat wat overblijft.