In de zorg staan we voor grote uitdagingen, de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen is bijvoorbeeld een steeds groter wordend probleem. Met optimaliseren van het huidige systeem gaan we het verschil in aanbod van en vraag naar zorg niet oplossen.

Nieuwe manier van werken

In deze special maakt KiZ in transitietermen de contouren van een nieuwe manier van werken zichtbaar. De artikelen beschrijven aangrijpingspunten die een impuls kunnen geven aan die transitie: de zeggenschap van de burger of de cliënt, het aanbieden van andere oplossingen dan professionele zorg, het netwerk om in de regio soms kluwen van problemen van de hulpvrager aan te pakken en preventie.

Een interessante ontwikkeling in de ouderenzorg is het gedachtegoed over reablement. In deze special vertelt Rudi over de essentie hiervan, dat de voorkeuren van de hulpvrager leidend zijn, dat deze zelfstandigheid herwint en zo weer meester kan zijn over het eigen leven. Dit vraagt om een transitie bij de hulpgever, namelijk om het niet over nemen van wat de hulpvrager zelf kan.