Lerend netwerk reablement van Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft een lerend netwerk opgezet om reablement initiatieven te stimuleren en daar is Reable Nederland natuurlijk bij betrokken. Binnen het netwerk zijn ongeveer 40 ouderen zorgorganisaties actief. Goede voorbeelden helpen hen vooruit. Tijden een inspiratiedag waren er die inspiratiedag.

  1. Zorg voor elkaar Breda: één loket voor iedereen met hulp- of zorgvraag. Alle formele en informele welzijns- en zorgorganisaties werken samen vanuit het reablement principe om inwoners zo zelfstandig mogelijk én samen met hun netwerk te laten leven.
  2. Tante Louise ‘vanThuisUit’: een vernieuwend leefconcept waar zelfstandig wonende ouderen (met een zorgindicatie) terechtkunnen voor begeleiding, behandeling en voor uiteenlopende activiteiten om te ontmoeten, ontspannen, ervaren, doen en leren.
  3. ZorgSpectrum – Vertrouwd Thuis: ouderen wonen zelfstandig thuis waarbij huishoudelijke hulp, welzijn en zorg wordt aangeboden vanuit het reablement-principe.
  4. Zorggroep Charim: preventieve huisbezoeken en de inzet van ergotherapie met als doel volledige zelf- en samenredzaamheid
  5. MIJZO: een interdisciplinair programma, gebaseerd op de principes van reablement, waarbij mensen met een vraag voor professionele wijkverpleging in maximaal 12 weken worden begeleid om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Pas aan het einde van het programma wordt er een indicatie voor wijkverpleging gesteld als dat dan nog nodig is.
  6. Langer Thuis regio Brummen/Apeldoorn: regionaal samenwerkingsverband dat in een dorp interdisciplinair samenwerkt om ouderen, als er een hulpvraag ontstaat zo snel mogelijk weer zelfstandig te krijgen.

Bekijk hier de impressie van de dag. Wil je meer weten over het netwerk? Stuur dan een mail naar info@vanzorgnaargewoonleven.nl.