Iedere oudere heeft recht op een zelfstandig leven

In het PCOB magazine vertelt Rudi hoe hulpverleners ouderen kunnen helpen hun eigen leven te leiden. Hulpverleners vragen onvoldoende door wat ouderen zélf willen, wat voor hen van waarde is. In plaats daarvan worden vaak deelproblemen aangepakt met behandelingen waar ouderen weinig mee opschieten. In het artikel lees je hoe het anders kan. PCOB is een vereniging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren.