De Toekomst is Grijs

In De Toekomst is Grijs onderzoekt omroep MAX de effecten van de veranderde bevolkingssamenstelling. Hoe ziet ons land eruit in 2040 (dan bijna 5 miljoen 65+ plussers) als we niets doen?

In podcasts en docu’s probeert de omroep deze vraag vanuit verschillende perspectieven te beantwoorden. Wat nodig is om te voorkomen dat NL vastloopt door het groeiende aantal ouderen, staat centraal in het slotdebat van dit cross mediale project.

De ouderenzorg ‘piept en kraakt’ klinkt door in het debat. Wat Max betreft komt er een Deltaplan Grijs (aanpak in zijn complexiteit en totaliteit). Reablement draagt bij aan goede & voldoende zorg in de toekomst en zou een prominente plek moeten krijgen in dit plan.