Reablement vraagt om een nieuw samenspel tussen hulpvrager en hulpverlener

En daarmee om een nieuw samenspel binnen organisaties en tussen organisaties. Tijdens het gesprek met de minister wisselden wij van gedachten over het nieuwe samenspel en kansen voor opschaling van het gedachtegoed. Aanleiding voor het gesprek is de strategische samenwerking van CZ en Zilveren Kruis op het gebied van reablement. De twee zorgkantoren gaan samen werken om het gedachtegoed van reablement vanuit een eenduidige visie concreet handen en voeten te geven. Het uiteindelijke doel is dat alle zorgkantoren mee gaan doen. We zien nu al dat in Nederland steeds meer ouderenzorgorganisaties het gedachtegoed omarmen en de gedragsverandering in gang zetten. CZ, Zilveren Kruis en Reable Nederland helpen ouderenzorgorganisaties reablement in de praktijk te brengen.

Minister Helder: “Ouderen zijn vaak gelukkiger en langer zelfstandig met deze oplossing, zien ook Zilveren Kruis zorgkantoor en CZ Zorgkantoor in de praktijk. Tegelijkertijd helpt reablement om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik ben dan ook blij dat deze zorgkantoren de handen ineenslaan met Reable Nederland, zodat nog meer organisaties deze manier van werken kunnen overnemen”.

Lees de volledige reactie van Minister Helder op het bezoek op LinkedIn.