Subsidie aanvragen

Organisaties die met hun aanpak bijdragen aan het behoud en het bevorderen & vergroten van de zelfredzaamheid van thuiswonde ouderen kunnen de subsidie aanvragen. Dit kunnen burgerinitiatieven, verenigingen, publiek-private samenwerkingen, private partijen met sociaal-maatschappelijke doelen, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en zorgcoöperaties zijn. De aanpak dient vraaggestuurd te worden ontwikkeld; ouderen(vertegenwoordigers) zijn in alle fasen van het project betrokken. In het kader van de lokale borging van de aanpak is het noodzakelijk dat de gemeente achter de werkwijze van het project staat en bij voorkeur actief betrokken is als samenwerkingspartner.

In deze subsidieronde kan maximaal € 100.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 12 maanden. Er is deze ronde totaal € 1.200.000,- beschikbaar. T/m 27 mei a.s. kunnen (zorg)organisaties vanuit het ZonMw-programma Reablement subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie lees je hier.