Vele handen maken licht werk

Mevrouw De Vries heeft tot haar 79ste zelfstandig gewoond. Haar gezondheid is in een paar jaar tijd echter flink achteruit gegaan. Ze moet haar gezellige flat inruilen voor een plekje in het verpleeghuis, voor begeleid wonen voor ouderen. Daar wordt veel voor haar gedaan, maar niet alles. Ze moet voor alles en nog wat nogal eens een beroep doen op haar dochter. Die is niet enig kind, want Anna heeft vier broers. Die komen ook regelmatig op bezoek zegt mevrouw De Vries, maar niet voor hand-en-spandiensten. Net zoals de kleinkinderen alleen maar ‘voor de gezelligheid’ bij oma op bezoek komen.

Bovendien voelt Anna het als dochter het als haar ‘plicht’ als er iets gedaan of geregeld moet worden voor moeder. Het gevolg is dat ze door haar mantelzorgtaken al een tijdje tegen overbelasting aanzit. Ook moeder merkt het, als de wijkcoördinator haar kleine steunnetwerk met haar bespreekt. Hij komt met een voorstel: als mevrouw nou eens kinderen en kleinkinderen uitnodigt om samen naar een oplossing te zoeken? Zouden die vele handen niet licht werk kunnen maken?

Op de afgesproken dag en tijd is de coördinator verrast: de kleine kamer in het verpleeghuis is gevuld met maar liefst veertien mensen. Want mevrouw heeft ook nog contact met haar vroegere buurtjes en er blijken nog wat kennissen te zijn. Hij legt uit dat de zorgtaken Anna langzaam maar zeker boven het hoofd zijn gegroeid. En dat het haar heel erg zou ontlasten, als anderen ook af en toe eens iets zouden betekenen voor mevrouw. Die bereidheid is er. Maar wat zouden ze kunnen doen? Het antwoord op die vraag is een activiteitenkalender. Een kalender met wel tachtig verschillende activiteiten waarmee mevrouw De Vries én dochter Anna heel erg geholpen zouden zijn.

Bijvoorbeeld een keer een spelletje doen, om haar geheugen niet te veel achteruit te laten gaan. Een wandeling maken, zodat ze ook lichamelijk fit blijft. Of de koelkast controleren op voedingsmiddelen die niet langer meer houdbaar zijn, een afspraak met de huisarts inplannen of vervoer regelen naar het ziekenhuis. Wat in eerste instantie een eenpersoons steunnetwerk leek, is inmiddels een goed functionerend hulpapparaat. En Anna? Die kan de zorg voor moeder nu veel beter aan, nu het goed is verdeeld.