Het programma reablement

Met dit programma versnelt Zilver Kruis Zorgkantoor, samen met zorgaanbieders, samenwerkingspartners en inwonersinitiatieven de ontwikkeling en implementatie van reablement in haar 11 zorgkantoorregio’s. Dit programma maakt onderdeel uit van een grote beweging van Zilveren Kruis Zorgkantoor ‘Van zorg naar gewoon leven’. Deze beweging stimuleert versnelling door de (andere) programma’s community care, digitale thuiszorg en de routekaart woonzorgopgave.

Met het programma reablement werken we toe naar een gemeenschap waarin ‘voor elkaar zorgen’ de normaalste zaak van de wereld is. Inwoners en organisaties zetten zich in om de capaciteit van de gemeenschap te versterken om zelf (en in samenwerking) de zorg en ondersteuning te organiseren.

In het kader van het programma is het inspiratiedocument ‘Maak de burger meester van zijn eigen leven’ gemaakt. In dit document lees je meer over reablement en het programma.