Reablement

Klachtenprocedure

Reable Nederland heeft maatwerk voor haar Opdrachtgevers hoog in het spreekwoordelijke vaandel staan. De modulaire en persoonlijke aanpak van onze reablement trajecten is daar een voorbeeld van. Ook de kwaliteit van onze dienstverlening valt en staat bij een goed contact met onze betrokken deelnemers. Gedurende onze trajecten evalueren en reflecteren we continue en staan we altijd open voor feedback vanuit onze deelnemers. ‘Learning-by-doing’ is niet voor niets een van onze 3 kernwaarden.

Mochten er desondanks Opdrachtgevers en/of deelnemers een klacht willen indienen over onze dienstverlening, dan hanteren we onderstaande klachtenprocedure:

 1. Klachten kun je met een verduidelijkende toelichting per mail aan ons stellen:
  Reable Nederland
  t.a.v. Ronald Simons ronald.simons@reablenederland.nl
 2. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van Ronald Simons, directeur van Reable Nederland.
 3. Binnen 5 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging.
 4. De klacht zal binnen 4 weken worden beantwoord. Als een langere tijd nodig is om onderzoek te doen word je hiervan binnen 2 weken op de hoogte gesteld. Hierbij wordt het uitstel toegelicht en een indicatie gegeven wanneer Reable Nederland verwacht uitsluitsel te geven.
 5. Indien de afhandeling van je klacht niet leidt tot een acceptabele oplossing dan hanteren we een beroepsmogelijkheid bij De Geschillencommissie (zie degeschillencommissie.nl). Het oordeel van De Geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties van een uitspraak worden door Reable Nederland binnen 6 weken afgehandeld.
 6. Zowel Reable Nederland als De Geschillencommissie behandelen je klacht vertrouwelijk.
 7. Reable Nederland registreert iedere klacht en de wijze waarop deze is afgehandeld. Uiterlijk 2 jaar nadat de klacht is afgehandeld wordt de betrokken registratie verwijderd.