Reablement

Algemene voorwaarden

De vereniging Reable Nederland, gevestigd op de Antwerpseweg 7, 2803 PB te Gouda, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 91002117, (hierna: Reable Nederland) heeft een modulaire aanpak ontwikkeld om organisaties te helpen het reablement gedachtegoed zelf te implementeren. Bij het uitbrengen van offertes, het versturen van opdrachtbevestigingen en de uitvoering van training en coaching op het gebied van deze implementatie hanteert Reable Nederland de volgende algemene voorwaarden (hierna: Algemene voorwaarden).

Deze Algemene voorwaarden zijn:

1. Definities
2. Totstandkoming Overeenkomst
3. Prijzen
4. Facturering en betaling
5. Annulering en restitutie
6. Intellectueel eigendom
7. Aansprakelijkheid
8. Overmacht
9. Privacy
10. Toepasselijk recht