In de praktijk

  • Voorbeelden reablement

    Het wachten is nog op een goed Nederlands woord. Niet alleen dat maakt reablement tot een begrip dat weleens moeilijk te vatten is. Ja, het gaat om ‘mensen helpen zichzelf te helpen’. Maar waar hebben we het dan over? Wat valt er onder reablement? Met een serie voorbeelden willen we je inspireren.

  • De praktijk van Mijzo

    Deze benadering vraagt een andere manier van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT de nadruk op ‘zorgen dat’. De inhoud van de interventie verschilt, afhankelijk van de individuele doelen van de oudere, en is gericht op zelfstandigheid en participatie. Het programma duurt maximaal 12 weken. LAT is een interdisciplinaire werkwijze, waarbij ouderen door de wijkverpleging samen met een fysiotherapeut en ergotherapeut begeleid worden naar zelfstandigheid.