In de praktijk

  • Mijzo is lid van Reable Nederland en heeft het programma Langer Actief Thuis (LAT) ontwikkeld, gebaseerd op de principes van ‘reablement’. Dit programma is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. Ze gaan uit van de mogelijkheden van de ouderen en bieden begeleiding om deze optimaal te benutten.