• 4 december 2023

  Mijzo is lid van Reable Nederland en heeft het programma Langer Actief Thuis (LAT) ontwikkeld, gebaseerd op de principes van ‘reablement’. Dit programma is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. Ze gaan uit van de mogelijkheden van de ouderen en bieden begeleiding om deze optimaal te benutten.

 • 20 maart 2023

  Het actualiteitenprogramma EenVandaag besteedt aandacht aan reablement, nu nog beter bekend als zelfredzaamheid. Reablement is een manier van werken waarmee professionals ouderen helpen hun eigen leven te leiden.

 • 7 maart 2023

  Een gesloten afdeling in het verpleeghuis Grubbeveld (ouderenorganisatie Envida) is niet meer van deze tijd vinden zij. En dus gaan in Limburg de deuren open en krijgen bewoners met dementie maximale vrijheid.

 • 21 januari 2023

  De ouderen van nu hebben andere vragen en problemen dan vroeger. Tegelijkertijd stelt de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt de langdurig zorg voor grote uitdagingen, vandaag en morgen. Hoewel de sector al lange tijd - inzet op technologie en innovatieve oplossingen om de hulpverlening te verbeteren, heeft dit nog onvoldoende uitgepakt om de knelpunten op te vangen. Kortom de noodzaak is er om de zorg te verlenen vanuit een ander paradigma; reablement.