• 4 december 2023

  De praktijk van Mijzo

  Deze benadering vraagt een andere manier van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT de nadruk op ‘zorgen dat’. De inhoud van de interventie verschilt, afhankelijk van de individuele doelen van de oudere, en is gericht op zelfstandigheid en participatie. Het programma duurt maximaal 12 weken. LAT is een interdisciplinaire werkwijze, waarbij ouderen door de wijkverpleging samen met een fysiotherapeut en ergotherapeut begeleid worden naar zelfstandigheid.

 • 20 maart 2023

  Uitzending EenVandaag

  Het actualiteitenprogramma EenVandaag besteedt aandacht aan reablement, nu nog beter bekend als zelfredzaamheid. Reablement is een manier van werken waarmee professionals ouderen helpen hun eigen leven te leiden.

 • 7 maart 2023

  Artikel Volkskrant ‘Met dementie gewoon naar buiten’.

  Een gesloten afdeling in het verpleeghuis Grubbeveld (ouderenorganisatie Envida) is niet meer van deze tijd vinden zij. En dus gaan in Limburg de deuren open en krijgen bewoners met dementie maximale vrijheid.

 • 21 januari 2023

  Met reablement helpen we ouderen

  De ouderen van nu hebben andere vragen en problemen dan vroeger. Tegelijkertijd stelt de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt de langdurig zorg voor grote uitdagingen, vandaag en morgen. Hoewel de sector al lange tijd - inzet op technologie en innovatieve oplossingen om de hulpverlening te verbeteren, heeft dit nog onvoldoende uitgepakt om de knelpunten op te vangen. Kortom de noodzaak is er om de zorg te verlenen vanuit een ander paradigma; reablement.