Reablement

De vereniging

De vereniging helpt organisaties om het gedachtegoed van reablement zelf tot ontwikkeling te brengen door het samen organiseren van lokale netwerken, bijeenkomsten en leertrajecten.

De Vereniging Reable Nederland (hierna Reable Nederland) is een initiatief van een aantal grote zorgaanbieders die het gedachtegoed van reablement omarmen. Zilveren Kruis en VWS steunen dit initiatief.

Gebaseerd op (het ontwikkelen van) een gemeenschappelijke visie, informatie, praktijkervaringen, inzicht, reflectie en oefening. Het is een beweging vóór en dóór burgers, hulpverleners, managers, directeuren, bestuurders en (lokale) overheid. We helpen elkaar onszelf te helpen. Samen zorgen we ervoor dat we de kwaliteit van leven verbeteren, het werk voor hulpverleners aantrekkelijk maken en de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Reablement is een meerjarige beweging met duurzame effecten op de lange termijn blijkt ook uit onderzoek.

Onze ambitie is groot. Doe je mee? We willen de beweging rondom reablement in heel Nederland verder op gang brengen. De belangstelling voor reablement is omvangrijk en reablement komt ook steeds vaker in beleidstukken en publicaties terug. Het is nú tijd voor de volgende stap!

Reable Nederland werkt samen zorgorganisaties. Zorgorganisaties kunnen ook lid worden van de vereniging Reable Nederland. Onze leden zijn:

Leden over hun lidmaatschap

Wat maakt dat zorgorganisaties lid worden van Reable Nederland? Leden vertellen enthousiast over hun stap naar het lidmaatschap. In hun verhalen komt naar voren dat het draait om kwaliteit van leven ouderen, de regie bij de ouderen moet liggen, autonomie in de zorg een actueel thema is en dat reablement ook intramuraal ingezet kan worden (het is breder dan ouderen langer thuis wonen/ouderen langer zelfstandig wonen). Kortom, we bundelen onze krachten om een bijdrage te leveren aan een duurzame transformatie van de ouderenzorg.

  • Aafje

    Het is een opvallende campagne waarmee Aafje vorig jaar de media opzoekt, samen met de andere Rotterdamse ouderenzorgorganisaties, verenigd in ConForte. ‘Samen zorgen voor morgen’ is het thema. Die vier woorden staan voor de toekomstgerichte aanpak waarin zorg niet alleen meer het domein van de professionals is. Daarmee is de logica van de stap naar aansluiting bij Vereniging Reable Nederland verklaard. Voorzitter Guy Buck van Aafjes Raad van Bestuur: ‘Die transitie is voor ons een speerpunt, en reablement staat hoog op de agenda.

  • Lelie zorggroep

    Als een van de eerste organisaties kan Lelie zorggroep al succesverhalen delen over virtuele thuiszorg. Inmiddels staat een volgende innovatie voor de deur: de verdere introductie van het concept reablement, zegt Hendrik Jan van den Berg, voorzitter van de raad van bestuur. Of ‘zijn’ organisatie met 5000 medewerkers en vrijwilligers zo innovatief is? Met een lachje: ‘Acht jaar terug deden we hier nog alles op papier. Maar zo snel kan het blijkbaar gaan.’ En die snelheid van handelen is geboden, om de zorg toekomstbestendig te maken. Want, zo zegt hij zelf, ‘zorg is niet meer het antwoord op alle vragen’.

  • Zorgbalans

    Reablement wil ze het nog niet noemen (‘ik vind het een ingewikkeld woord’). Maar feit is dat adjunct-directeur wijkzorg Esther van der Wielen met Zorgbalans al aardig op weg is richting zelfredzaamheid.

In de praktijk

  • Mijzo is lid van Reable Nederland en heeft het programma Langer Actief Thuis (LAT) ontwikkeld, gebaseerd op de principes van ‘reablement’. Dit programma is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. Ze gaan uit van de mogelijkheden van de ouderen en bieden begeleiding om deze optimaal te benutten.

Lid worden

Wil je als organisatie echt een verandering bewerkstelligen in de ouderenzorg? Word dan lid! Binnen de vereniging vind je een groep van bevlogen zielsverwanten en de gelegenheid om niet alleen over reablement te praten maar het ook daadwerkelijk te doen.