Reablement

Coaching & Training

Leden (en niet-leden) helpen wij graag om het gedachtegoed zelf tot ontwikkeling te brengen in hun organisatie.

De huidige situatie in de zorg vraagt om veranderingen. Om een andere mindset en een nieuw samenspel tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Veranderingen in zorg en welzijn vragen altijd een goed gedoseerde en doordachte aanpak. Zeker als die veranderingen afwijken van de principes en protocollen zoals die jarenlang zijn gehanteerd door hulpverleners in de sector. Reablement is zo’n verandering. Ook al is het een verandering die in de tijdgeest past, over kwaliteit van leven gaat en de waardigheid van mensen respecteert: voor organisaties kan de implementatie van reablement een grote uitdaging zijn. 

Leidraad voor coaching van organisaties

Reable Nederland stelt zich ten doel om reablement een optimale inbedding te geven in zorg en welzijn. Dat ondersteunen we door organisaties te coachen en hulpverleners te trainen. Door ook in onze coaching de reablement-principes toe te passen versnellen wij de acceptatie van reablement in een organisatie. Hoe we dat doen, en op welke principes onze aanpak is gebaseerd, lees je in de leidraad voor coaching van organisaties. 

Stappenplan voor organisaties

Het stappenplan is een concretisering van de ‘Leidraad coaching van organisaties’. Het is bedoeld om het gedachtegoed gestructureerd in te voeren, zodat het ‘in de muren van de organisaties’ komt en het nieuwe samenspel tussen hulpvrager en hulpverlener wordt verankerd. Alles vanuit de missie om de regie weer bij de
zorgvrager te leggen.

Leidraad voor training van hulpverleners

Reable Nederland stelt zich ten doel om reablement een optimale inbedding te geven in zorg en welzijn. Dat ondersteunen we door organisaties te coachen en hulpverleners te trainen. Door ook in onze training de reablementprincipes toe te passen versnellen wij de acceptatie van reablement in een organisatie. Hoe we dat doen, en op welke principes onze aanpak is gebaseerd, lees je in leidraad voor training van hulpverleners.

Programma & studiebelasting

Het trainingsprogramma duurt een jaar. Het jaar bestaat uit 7 bijeenkomsten. In de praktijk betekent dit dat je globaal 1x per maand één trainingsdag hebt. Het jaar is als volgt opgebouwd:
·   De eerste 5 bijeenkomsten vinden maandelijks plaats
·   De laatste 2 bijeenkomsten zijn reflectie- en verdiepingsdagen 

De dagen starten om 10.00 uur en eindigen om circa 15.00 uur. Deze tijden kunnen aangepast worden naar de behoefte van de organisatie.  Daarnaast dien je rekening te houden met een halve dag voorbereiding tussen de bijeenkomsten door:
·   Opdrachten en literatuurstudie: we verwachten van je dat je de tussentijdse opdrachten maakt en de aangereikte artikelen leest.
·   Persoonlijk actieplan: dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding.
·   Buddy: met je buddy’s oefen je (onder meer aan de hand van tijdens de opleiding verstrekte opdrachten) en bespreek je je leerproces.
·   Intervisie: de mogelijkheid wordt besproken om met elkaar een intervisiegroep te vormen.  

De totale studiebelasting in uren bedraagt 63 uur (exclusief eventuele reistijd):
·  7 bijeenkomsten van 5 uur
·  Tussentijdse opdrachten: 7 x 4 uur

Senior woman using smartphone in the bus

Lid worden

Wil je als organisatie echt een verandering bewerkstelligen in de ouderenzorg? Word dan lid! Binnen de vereniging vind je een groep van bevlogen zielsverwanten en de gelegenheid om niet alleen over reablement te praten maar het ook daadwerkelijk te doen.