Reablement

Wat is reablement?

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Zoals ze dat zelf willen.

We laten ons hierbij inspireren door het reablement gedachtegoed zoals dat op meerdere plekken in de wereld al wordt toegepast. Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Zoals ze dat zelf willen. Dit vraagt een andere houding van iedereen rondom de oudere: thuis, in de wijk en in het ziekenhuis. Het vraagt om heel goed te luisteren, waarbij je de vraag ziet door de ogen van de oudere. En dat je iemand ‘re-ablet’: iemand helpt zijn eigen leven te leiden.

  • We nemen niet over wat mensen zelf kunnen
  • We helpen mensen te herwinnen wat ze niet meer kunnen
  • En we zorgen samen voor een oplossing voor dat wat overblijft

Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp (een van de directeuren van de Vereniging Reable Nederland) ziet in deze andere manier van werken een oplossing om de ouderenzorg in Nederland meer passend en beter houdbaar te maken. Reablement is al meer dan 20 jaar een begrip in verschillende landen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Scandinavische landen

Meer weten over reablement?

Het onderzoeksrapport Een goede dag op eigen kracht is een beschrijvend en praktijkgericht onderzoek naar reablement. Het onderzoek is gepubliceerd in december 2022.

Het programma reablement

Zilveren Kruis Zorgkantoor, WeYond en Reable Nederland hebben het programma reablement opgezet. Met dit programma versnelt Zilveren Kruis Zorg kantoor, samen met zorgaanbieders, samenwerkingspartners en inwonersinitiatieven de ontwikkeling en implementatie van reablement in haar 11 zorgkantoorregio’s. Dit programma maakt onderdeel uit van een grote beweging van Zilveren Kruis Zorgkantoor ‘Van zorg naar gewoon leven’. Deze beweging stimuleert versnelling door de (andere) programma’s community care, digitale thuiszorg en de routekaart woonzorgopgave.

Met het programma reablement werken we toe naar een gemeenschap waarin ‘voor elkaar zorgen’ de normaalste zaak van de wereld is. Inwoners en organisaties zetten zich in om de capaciteit van de gemeenschap te versterken om zelf (en in samenwerking) de zorg en ondersteuning te organiseren. In het kader van het programma is het inspiratiedocument ‘Maak de burger meester van zijn eigen leven’ gemaakt. In dit document lees je meer over reablement en het programma.

Boek Reablement in long-term care for older people

Over reablement wordt steeds meer geschreven. Het boek Reablement in long-term care for older people, International perspectives and future directions is een aanrader. Het eerste hoofdstuk kun je gratis lezen.

Reablement in beeld & geluid

Reable wat?

Heeft toch te maken met visie ouderenzorg? Deze vraag heeft meer nodig om h’m goed te beantwoorden. Reablement is een Engelse term en kan vragen oproepen. Een echt goede Nederlandse vertaling is er niet. Zelfredzaamheid van ouderen komt in de buurt maar dekt de lading onvoldoende. Ouderenzorg op de juiste plek en effectieve ouderenzorg komen we tegen, evenals reablement zorg, reablement Nederland en reablement ouderenzorg. Maar wat daarmee wordt bedoeld is onduidelijk. Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Zoals ze dat zelf willen.

Dat vraagt om een andere aanpak in de ouderenzorg. Om een nieuw samenspel tussen hulpvrager en hulpverlener. Dan blijkt misschien wel dat een hulpvrager andere mogelijkheden heeft om zelfredzaam te zijn, zonder dat zorgverlening ingrijpt in zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Hulpverleners zijn er in die situatie om mensen te helpen herwinnen wat ze zelf niet meer kunnen. En, als die mogelijkheden er niet zijn, te zoeken naar alternatieve oplossingen.

hulpverlener verloop

Lid worden

Wil je als organisatie echt een verandering bewerkstelligen in de ouderenzorg? Word dan lid! Binnen de vereniging vind je een groep van bevlogen zielsverwanten en de gelegenheid om niet alleen over reablement te praten maar het ook daadwerkelijk te doen.