Andere manier van denken

Deze benadering vraagt een andere manier van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT de nadruk op ‘zorgen dat’. De inhoud van de interventie verschilt, afhankelijk van de individuele doelen van de oudere, en is gericht op zelfstandigheid en participatie. Het programma duurt maximaal 12 weken. LAT is een interdisciplinaire werkwijze, waarbij ouderen door de wijkverpleging samen met een fysiotherapeut en ergotherapeut begeleid worden naar zelfstandigheid.

Ervaring van hulpvrager

Mevrouw Heijs

Mevrouw Heijs heeft het LAT programma doorlopen. In de video zie je hoe zij dat ervaren heeft.

Mevrouw Versteeg

Het is begin oktober als thuis ‘even iets oppakken’ ineens een onverwachte afloop krijgt. Mevrouw Willy Versteeg komt ten val, en met haar 75 jaar is dat niet zonder risico. ‘Ik voelde al dat het flink fout zat!’ Een bezoek aan het ziekenhuis maakt duidelijk dat de gevolgen meevallen: een scheurtje in de heup. Wel betekent het een tijdlang revalideren. En met het LAT-programma van Mijzo eraan werken om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.  Lees verder.

Ervaring hulpverlener

Evelien Wieërs

Het is een van de cruciale rollen in ‘het nieuwe samenspel’ tussen hulpvrager en hulpverlener: die van de ergotherapeut. Van oudsher is hij of zij degene die mensen helpt om alledaagse taken weer zelfstandig uit te voeren. Evelien Wieërs is zo’n ergotherapeut, sinds twee jaar werkzaam bij Mijzo. En vooral een ergotherapeut die heilig gelooft in het nieuwe samenspel waar Mijzo in vooroploopt, met het LAT-programma (Langer Actief Thuis). ‘Toen ik deze vacature voorbij zag komen, dacht ik meteen: dat is de toekomst waar we met z’n allen naartoe moeten.’ Lees hier het hele interview.

Mireille de Wee

Mijzo transformeert de ouderenzorg drastisch. Mireille de Wee is bestuurder van Mijzo en bereidt zich al een paar jaar actief voor op de toekomst. Waardigheid en trots in gesprek met Mireille over de uitvoering en de hobbels van een dergelijke transformatie.

Samenwerking met andere zorgorganisaties

Mijzo werkt met 10 ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant samen aan een vitale en sociale zorg voor ouderen. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, zijn grondige vernieuwingen nodig. Want de vergrijzing piekt, de vraag naar zorg is groot en de zorgkosten lopen op. Personeelstekorten nemen toe. Goede zorg is straks niet meer te organiseren omdat er gewoon niet genoeg handen zijn. Het moet anders! En dat begint bij goed zorgen voor je zelf en voor elkaar. We moeten meer dan ooit samen optrekken. Ouderen met ouderen en hun informele netwerken en zorgprofessionals in de verschillende zorgsectoren met andere partners in zorg en welzijn, gemeenten, onderwijs en woningcorporaties. Meer over deze samenwerking lees je hier.

Wat levert LAT de maatschappij op?

In de video licht Titus van den Eijnden, cluster manager Thuis bij Mijzo, toe wat reablement de maatschappij oplevert. Ook vertelt mevrouw van Engelen in de video trots dat ze weer kan autorijden na het doorlopen van het LAT programma.

Naar de website van Mijzo.