• 13 mei 2024

  Lerend netwerk reablement van Zilveren Kruis Zorgkantoor

  Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft een lerend netwerk opgezet om reablement initiatieven te stimuleren en daar is Reable Nederland natuurlijk bij betrokken. Binnen het netwerk zijn ongeveer 40 ...

 • 23 april 2024

  De cultuuromslag zit h’m in luisteren

  De principes van reablement - van zorgen vóór naar zorgen dát - laten zich niet alleen goed vertalen naar zorg en welzijn. Ook in de hulp in de huishouding zijn toepassingen kansrijk.

 • 18 april 2024

  Reablement in de vvt

  Reablement is niks nieuws onder de zon. De beweging heeft zijn oorsprong in de revalidatiegeneeskunde die is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels heeft het gedachtengoed zijn intrede...

 • 15 april 2024

  Zo denken vijftigplussers over zorg in de toekomst

  Wat ouderen willen als het gaat over wonen, zorg en welzijn onderzoeken Vilans en Bureauvijftig. Ze denken dat ze op buurtgenoten kunnen rekenen voor hulp. Ook de bereidheid om anderen te helpen is groot.

 • 9 april 2024

  De Haven lid van Reable Nederland

  De zorg mét elkaar anders organiseren is de grote uitdaging. Het is belangrijk dat we de beweging maken van zorgen-voor naar zorgen-dat. We willen echt door de ogen van ouderen gaan kijken.

 • 8 april 2024

  Vraag subsidie aan en ga aan de slag met reablement

  Organisaties die met hun aanpak bijdragen aan het behoud en het bevorderen & vergroten van de zelfredzaamheid van thuiswonde ouderen kunnen de subsidie aanvragen. Dit kunnen burgerinitiatieven...